Refine your search

Top issues

The 10 most checked-out in the past months
Title Item type Checkouts  
Хүн байгаль 5. Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 5 дугаар ангийн сурах бичиг.

Алтанцэцэг Д, Батчулуун Е, Баярмаа Г - Мөнхийн үсэг ХХК Улаанбаатар 2021 - 88 хууд

Item type Ном, сурах бичиг Checkouts: 34 Place hold
Физикийн ONLINE олимпиадад бэлтгэх бодлого ба бодолт

Баасанжав Г - 268х

Item type Ном, сурах бичиг Checkouts: 11 Place hold
Хүн байгаль 5. Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 5 дугаар ангийн сурах бичиг.

Алтанцэцэг Д, Батчулуун Е, Баярмаа Г - Мөнхийн үсэг ХХК Улаанбаатар 2020 - 88 хууд

Item type Ном, сурах бичиг Checkouts: 10 Place hold
Физикийн олимпиадад бэлтг_эх бодлого ба бодолтын эмхэтгэл

2000 фикзикийн ИХ СОРИЛ олимдиад 2020 - Содпресс ХХК УБ 2020 - 296 хуудас А4

Item type Ном, сурах бичиг Checkouts: 6 Place hold
Физикийн хичээлийн сургалтын материал,сургалт аргазүйн бодлогууд

Физик 7-9 анги - Соёмбо принтинг ХХК УБ - 212 хууд А4

Item type Ном, сурах бичиг Checkouts: 4 Place hold
Аялахуйн философи

Гантөмөр Д. - Буман өнгө УБ 2021 - 360

Item type Ном, сурах бичиг Checkouts: 3 Place hold
Социологийн судалгааны арга зүй, аргачлал

ШУА-ФХ. - Сансудай ХХК УБ 2021 - 412

Item type Ном, сурах бичиг Checkouts: 2 Place hold
Философийн анхны түүх

Диоген Л. - Соёмбо УБ 2021 - 440

Item type Ном, сурах бичиг Checkouts: 2 Place hold
УОЛТ ДИСНЕЙН ҮЛГЭРҮҮД-VI

Walt Disney Улаанбаатар 2015 - 75

Item type Ном, сурах бичиг Checkouts: 2 Place hold
Мэргэжлийн ёс зүйн асуудал

Хамтын бүтээл - 2018 УБ - 301

Item type Ном, сурах бичиг Checkouts: 1 Place hold
© monkoha.com | Мэйл хаяг: mgllibrary@gmail.com
Нүүр хуудас | Журам | monbiblio.com | Фэйсбүүк хуудас
Утас: 8911-9934