ШУА. Философийн хүрээлэн

Баруун сэлбийн гудамж
Mongolia
15 Ulaanbaatar,

https://www.facebook.com/philosophymongolia


Философи, социологи, улс төр судлал, эрх зүйн орчин үеийн онол, арга зүйн чиг хандлагад түшиглэн монголын философи, нийгэм, улс төр, эрх зүйн сэтгэлгээний өв сан, түүхийг судлан боловсруулж нэгтгэн дүгнэх түүнчлэн монголын нийгмийн оршин тогтнол, өөрчлөлт шинэчлэлт, хөгжлийн түүхийн ба орчин үеийн тулгуур асуудлыг судлах, түүний үр дүнг улс орны хөгжлийн талаар төрийн бодлогод тусгах, тухайн салбарын мэдлэг боловсролыг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэхэд мэргэжлийн туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлнэ.


© monkoha.com | Мэйл хаяг: mgllibrary@gmail.com
Нүүр хуудас | Журам | monbiblio.com | Фэйсбүүк хуудас
Утас: 8911-9934